સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
'જીરન્ટોલોજી' શું છે ?

બાલ્યાવસ્થાનું વિજ્ઞાન
વૃદ્ધાવસ્થાની સંભાળ
વૃદ્ધાવસ્થાનો રોગ
વૃદ્ધાવસ્થાનું વિજ્ઞાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
એસિડની હાજરીમાં સુક્રોજ (ખાંડ)નું ગ્લુકોઝ અને ફ્રુકટોઝમાં વિઘટન થવાની ક્રિયાને ___ કહે છે.

ઈન્વર્ટેઝ
સ્ફટિકીકરણ
કન્વર્ઝન
જળવિભાજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
હૃદયની સારવાર માટે વપરાતા "પેસ-મેકર" ની શોધ કોણે કરી હતી ?

ડૉ. મારીયા ફિલીપ્સ
ડૉ. પોલ ઝોલ
ડૉ. જહોન સાત્રે
ડૉ. રોબર્ટ ડાયસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP