સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઓપ્ટિકલ ફાઈબર કેબલ શેના માટે વપરાય છે ?

સંદેશા વ્યવહાર
રોડ બનાવવા
ટી.વી. ચેનલોનું વિતરણ
વિદ્યુત વિતરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સબસોનિક અને સુપરસોનિક શબ્દો શેના માટે વપરાય છે ?

ધરતીકંપની ગતિ
પાણીના પ્રવાહની ગતિ
હવાના પ્રવાહની ગતિ
અવાજની ગતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નદીમાંથી સમુદ્રમાં વહાણ પ્રવેશે ત્યારે ......

તે થોડું નીચું જાય છે.
તેનું ઊંચકાવુ અને નીચું જવું તે બાબતે તે કયા પદાર્થમાંથી બનાવાયું છે તેના પર આધારિત છે.
તે જેમ છે તેમજ રહે છે.
તે થોડું ઊંચકાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP