સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઓપ્ટિકલ ફાઈબર કેબલ શેના માટે વપરાય છે ?

રોડ બનાવવા
ટી.વી. ચેનલોનું વિતરણ
સંદેશા વ્યવહાર
વિદ્યુત વિતરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સબસોનિક અને સુપરસોનિક શબ્દો શેના માટે વપરાય છે ?

ધરતીકંપની ગતિ
હવાના પ્રવાહની ગતિ
પાણીના પ્રવાહની ગતિ
અવાજની ગતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નદીમાંથી સમુદ્રમાં વહાણ પ્રવેશે ત્યારે ......

તે જેમ છે તેમજ રહે છે.
તેનું ઊંચકાવુ અને નીચું જવું તે બાબતે તે કયા પદાર્થમાંથી બનાવાયું છે તેના પર આધારિત છે.
તે થોડું ઊંચકાય છે.
તે થોડું નીચું જાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP