Talati Practice MCQ Part - 8
એક નળાકાર પાયાની ત્રિજ્યા 14 સેમી અને ઊંચાઈ 10 સેમી છે, તો નળાકારની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

805 ચો.મી.
800 ચો.મી.
890 ચો.મી.
880 ચો.મી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 8
‘ખીલો થઈ જવું’ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જણાવો.

અંદર જતા રહેવું
જડ થઈ જવું.
ભીંતમાં ખીલો જડી દેવો
ઊભા રહી જવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 8
નૌકાદળના વડાને શું કહેવામાં આવે છે ?

જનરલ
ચીફ માર્શલ
ફિલ્ડ માર્શલ
એડમિરલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 8
માનવના મગજનો સૌથી મોટો અને જટિલ ભાગ કયો છે ?

બૃહદ મસ્તિષ્ક
અનુમસ્તિષ્ક
હાઈપોથેલેમસ
લંબમજ્જા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 8
શબ્દસમૂહ માટેનો એક શબ્દ દર્શાવતી નીચેની જોડીઓ પૈકી કઈ જોડી સાચી નથી ?

જેનો કોઈ અંત નથી તે - અનંત
જાનમાં વરરાજા પાસે રહેતો યુવક - સાળો
તિથિ નક્કી કર્યા વગર આવનાર અતિથિ
જાતે સેવા આપનાર - સ્વયંસેવક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP