GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (9-7-2021) / 184
ચોક્કસ ગ્રાફની પસંદગી ___ પર આધાર રાખે છે.

પ્રેક્ષકોના પ્રકાર
અભ્યાસના હેતુ
માહિતીના સ્વરૂપ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (9-7-2021) / 184
જીએસટી અમલીકરણ પદ્ધતિમાં માલ અને સેવાઓ માટેના વેરાના દર નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા નક્કી કરશે ?

જીએસટી કાઉન્સિલ
નીતિ આયોગ
કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર
નાણાં પંચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (9-7-2021) / 184
મધ્ય પ્રદેશની હદને ગુજરાત રાજ્યના કયા બંને જિલ્લાની હદ મળે છે ?

પંચમહાલ - દાહોદ
દાહોદ - છોટા ઉદેપુર
મહીસાગર - દાહોદ
છોટા ઉદેપુર – નર્મદા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (9-7-2021) / 184
નિરાકરણીય પરિકલ્પના સાચી હોય, પરંતુ પરીક્ષણ દ્વારા તે નિરાકરણીય પરિકલ્પનાનો અસ્વીકાર કરવામાં આવે તો તેને ___ કહે છે.

પ્રથમ અથવા દ્વિતીય પ્રકારની ભૂલ
બિનનિદર્શન ભૂલ
પ્રથમ પ્રકારની ભૂલ
દ્વિતીય પ્રકારની ભૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (9-7-2021) / 184
નીચેનામાંથી કયું નાણાકીય નીતિનું સાધન નથી ?

ખુલ્લા બજારની નીતિ
પસંદગીયુક્ત શાખ નિયંત્રણ
બેન્ક દર
સરકારી ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP