બાયોલોજી (Biology)
જળવિભાજન ન થઈ શક્યું હોય એવો કાર્બોદિત ક્યો છે ?

સેલ્યુલોઝ
સુક્રોઝ
સ્ટાર્ચ
ફ્રુક્ટોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કૃષિ બાયોટેકનોલોજી સાથે સંકળાયેલી મુખ્ય પદ્ધતિ ?

પેશીસંવર્ધન
DNA પુનઃસંયોજન
રૂપાંતરણ
વનસ્પતિ સંવર્ધન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયમાં પ્રજનન મીઠા પાણીમાં અને રૂપાંતરણ પછીની અવસ્થા દરિયામાં પસાર થાય છે ?

પૃષ્ઠવંશી
પૂચ્છ મેરુદંડી
શીર્ષ મેરુદંડી
ચૂષમુખા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભ્રૂણધારી વનસ્પતિઓમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

ત્રિઅંગી
આપેલ તમામ
દ્વિઅંગી
સપુષ્પી વનસ્પતિઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP