ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
લોકકથાકાર દરબાર પુંજાવાળાના પ્રસિદ્ધ પુસ્તકનું નામ જણાવો.

અંતર-આત્મા
સંભાવનાનો સૂરજ
નળની વેદના
પીયૂષ-ઝરણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP