બાયોલોજી (Biology)
પેરાથાઈરોઈડ ગ્રંથિનો અંતઃસ્ત્રાવ કર્યો બંધ ધરાવે છે ?

એસ્ટર
પેપ્ટાઈડ
ફૉસ્ફોડાય એસ્ટર
ગ્લાયકોસિડીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ નીચે પૈકી કોના પોલિમર છે ?

પ્રોટીન
ન્યુક્લિઓટાઈડ
એમિનોઍસિડ
ન્યુક્લેઈન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિના નમૂનાનું સંગ્રહસ્થાન એટલે...

રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
વનસ્પતિ ઉદ્યાન
ગ્રીનહાઉસ
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રિક્ષેત્રિય વર્ગીકરણ કયા વૈજ્ઞાનિકે આપ્યું ?

વ્હીટેકર
આઈકલર
લિનિયસ
વ્હૂઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક કસનળીમાં સ્ટાર્ચનું દ્રાવણ લો. તેમાં લાળરસ ભેળવો. હવે આ કસનળીને pH 2 - 8 અને 38° C તાપમાને રાખો. થોડી વાર પછી તેમાં આયોડિન નાખીને અવલોકન કરતા શું જોવા મળે છે ?

વાદળી રંગ ધરાવતું સ્વાદહીન પ્રવાહી
રંગહીન અને સ્વાદહીન પ્રવાહી
વાદળી રંગ અને સ્વાદે ગળ્યું પ્રવાહી
રંગવિહીન અને ગળ્યું પ્રવાહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયમાં ચેતાતંત્ર પોલું, એકવડું, ચેતાકંદવિહીન અને પુષ્ઠ બાજુએ આવેલું હોય છે ?

પ્રમેરુદંડી
અપૃષ્ઠવંશી
મેરુદંડી
અમેરુદંડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP