બાયોલોજી (Biology)
જનીનોના સ્થાનમાં ગૌણ પરિવર્તન કોનાથી થાય છે ?

બિંદુવિકૃતિ
રંગસૂત્રીય વિકૃતિ
રીવર્સ વિકૃતિ
ફૉરવર્ડ વિકૃતિ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ માખીમાં મીણગ્રંથિ આવેલી હોય છે ?

રાણી
કામદાર અને રાણી બંને
નર
કામદાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પૃથ્વી પર સૌપ્રથમ અસ્તિત્વમાં આવનાર વનસ્પતિ જૂથ કયું છે ?

લીલ
લાઈકેન
આવૃત બીજધારી
ફૂગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષમાં પેપ્ટાઇડનું સંશ્લેષણ ક્યાં થાય છે.

લાઇસોઝોમ
કણાભસૂત્ર
રિબોઝોમ
હરિતકણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP