બાયોલોજી (Biology)
ભ્રૂણસંવર્ધનનું મુખ્ય પ્રયોજન શું છે ?

દૈહિક સંકરણ પ્રેરણ
સુષુપ્ત રહેતા બીજમાં પ્રાકુરો વિકસાવવા
આલકેલૉઈડનું ઉત્પાદન
જીવરસનું અલગીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્રની સંખ્યા, કદ અને આકાર અવલોકન કરવાની સૌથી સારી અવસ્થા કઈ છે ?

પૂર્વાવસ્થા
આંતરાવસ્થા
ભાજનાન્તિમાવસ્થા
ભાજનાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મ્યુઝિયમ ઑફ નેચરલહિસ્ટ્રી ક્યાં છે ?

દેહરાદૂન
કોલકાતા
ઇંગ્લેન્ડ
પેરિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સુવિકસિત ન હોય તેવી ધમની અને શિરાઓ સાથેનું ખુલ્લા પ્રકારનું રુધિરાભિસરણતંત્ર કોની લાક્ષણિકતા છે ?

સંધિપાદ
વિહંગ
કોષ્ઠાંત્રિ
મૃદુકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP