સમાનાર્થી / પર્યાયવાચી (Synonyms)
નીચે આપેલા શબ્દનો અર્થ જણાવો.
વડવાનલ

વડની ડાળીઓ
લાક્ષાગૃહની આગ
વડના જાડા મૂળિયાં
સમુદ્રમાં લાગતો અગ્નિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP