ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
'ગુજરાત સમાચાર'માં પિતાની કટાર (કોલમ) ચાલુ રાખનાર લેખક કોણ છે ?

ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા
કુમારપાળ દેસાઈ
ધીરુ પરીખ
પ્રફુલ્લ રાવલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP