શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

આંગલું – ઝભલું
ઈનામ – બક્ષિસ
ઈમાન – પ્રામાણિકતા
આંગલું – આંગળું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

વીરાંગના – બહાદુર સ્ત્રી
વઘૂ - વહુ
વારાંગના - ગણિકા
વધુ – પત્ની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ-સમજૂતી) દર્શાવો.
'થેપાડું'

કાણ સમયે માથે મૂકવાનું સફેદ વસ્ત્ર
ગામઠી લોકોને ખભે રાખવાનું જાડું વસ્ત્ર
જાડું સુતરાઉ કોરનું ધોતિયું
હાથથી સીવેલી બાળકને સુવાડવાની ગોદડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ-સમજૂતી) દર્શાવો.
‘જાચજચના'

પરસ્પર
મનોભાવના
યાચકવૃત્તિ
વિવિધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
આપેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ સમજૂતી) દર્શાવો. - વિલસે

વિલાસ
વિચારવું
શોભે
ક્રિડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

અજબ - નવાઈ ઉપજે એવું
અબજ – સો લાખની સંખ્યા
ખાધ – ખોટ
ખાદ્ય – ખવાય એવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP