ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કઈ કહેવત સ્વભાવ કદી બદલાતો નથી એવો અર્થ આપતી નથી ?

દોરડી બળે પણ વળ ન મૂકે
પ્રાણ ને પ્રકૃતિ સાથે જાય
લોભે લક્ષણ જાય
કૂતરાની પૂંછડી વાંકી તે વાંકી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સસ્તુ ભાડું ને સિદ્ધપુરની જાત્રા' - એટલે શું ?

જીવ્યા કરતાં જોયું ભલું
ઓછા ખર્ચે પ્રસંગ પૂરો કરવો
મર્યાદિત સાધનોથી સુંદર કામ કરવું
કામ ખૂબ જ સહેલું હોવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP