ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
બ્રહ્માંડ શાનું બનેલું છે ?

માત્ર દ્રવ્ય
માત્ર વિકિરણ
શૂન્યાવકાશ
દ્રવ્ય અને વિકિરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
β-ઉત્સર્જન દરમિયાન ન્યુક્લિયસ ___ નું ઉત્સર્જન કરે છે.

ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રૉન
ન્યુટ્રિનો અને ઇલેક્ટ્રૉન
ન્યુટ્રૉન અને પ્રોટોન
ન્યુટ્રિનો અને પ્રોટોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચેનામાંથી કઈ ભૌતિકરાશિઓના પરિમાણ સમાન નથી ?

બળનો આઘાત અને રેખીય વેગમાન
કોણીય વેગમાન અને પ્લાન્ક અચળાંક
તણાવબળ અને પૃષ્ઠતાણ
ટૉર્ક અને કાર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
જો E, M, L અને G અનુક્રમે ઊર્જા, દળ, કોણીય વેગમાન અને ગુરુત્વાકર્ષણનો અચળાંક હોય, તો EL²/M⁵G² ના પરિમાણ નીચેનામાંથી કોનું પરિમાણ છે ?

લંબાઈ
સમય
દળ
સમતલકોણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP