ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
AFM નું પૂરું નામ જણાવો.

એટમિક ફાયર માઇક્રોસ્કોપ
ઑટોમેટિક ફોર્સ માઇક્રોસ્કોપ
ઍટમિક ફોર્સ માઇક્રોસ્કોપ
ઍટમિક ફોર્સ મિરર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ESRનું પૂરું નામ જણાવો.

ઇલેક્ટ્રિક સ્પેશ રડાર
ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેઝોનન્સ
ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેન્જ
ઇલેક્ટ્રિક સ્પિન રેઝોનન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ભૌતિકવિજ્ઞાનનો વિસ્તાર લગભગ ___ સુધીનો છે.

પૃથ્વીથી સૂર્ય
શૂન્યથી અનંત
ન્યુક્લિયસના વિસ્તાર
પૃથ્વીની આસપાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP