ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ભૌતિકવિજ્ઞાનનો વિસ્તાર લગભગ ___ સુધીનો છે.

ન્યુક્લિયસના વિસ્તાર
પૃથ્વીથી સૂર્ય
પૃથ્વીની આસપાસ
શૂન્યથી અનંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
અવકાશ એ સમદિગ્ધર્મી છે, જેના પરિણામસ્વરૂપે સંરક્ષણનો કયો નિયમ મળે છે ?

કોણીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ
વિદ્યુતભારના સંરક્ષણનો નિયમ
રેખીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ
ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP