વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ચંદ્ર ઉપર કયા અવકાશયાત્રીએ તેમના પરિવારની છબી મૂકેલ છે ?

એડગર મિશેલ
ચાર્લ્સ ડ્યુક
નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ
એલન બીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચેની લાક્ષણિકતાઓને આધારે મિસાઈલની ઓળખ કરો.
(i) તે જમીનથી હવામાં ઘાત કરનારી મધ્યમ રેન્જની મિસાઈલ છે.
(ii) પ્રહારક્ષમતા 30 કિ.મી.ની તથા 18 કિ.મી.ની ઊંચાઈ સુધી પ્રહાર કરી શકે છે.
(iii) તે એક સુપરસોનિક મિસાઈલ છે.

પ્રહાર
નિર્ભય
અસ્ત્ર
આકાશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP