વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઇન્ડીયન રિજીઓનલ નેવિગેશન સેટેલાઇટ સિસ્ટમ 1D (IRNSS-1 D) સેટેલાઈટ કઈ તારીખે છોડવામાં આવ્યો હતો ?

10 નવેમ્બર, 2014
8 જાન્યુઆરી, 2015
7 ડિસેમ્બર, 2014
28 માર્ચ, 2015

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઉપગ્રહના માધ્યમથી કોઈપણ સ્થળ જાણવા GPS પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરાય છે તેનું પૂરું નામ શું છે ?

Global point service
General positioning system
Global positioning system
Global positioning service

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
કોસ્મોલોજીમાં કયા શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે ?

ભૂસ્તરશાસ્ત્ર
હસ્તરેખા વિજ્ઞાન
અંતરિક્ષ વિજ્ઞાન
વનસ્પતિ શાસ્ત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP