વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઇન્ડીયન રિજીઓનલ નેવિગેશન સેટેલાઇટ સિસ્ટમ 1D (IRNSS-1 D) સેટેલાઈટ કઈ તારીખે છોડવામાં આવ્યો હતો ?

7 ડિસેમ્બર, 2014
8 જાન્યુઆરી, 2015
10 નવેમ્બર, 2014
28 માર્ચ, 2015

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઉપગ્રહના માધ્યમથી કોઈપણ સ્થળ જાણવા GPS પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરાય છે તેનું પૂરું નામ શું છે ?

Global positioning service
General positioning system
Global positioning system
Global point service

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
કોસ્મોલોજીમાં કયા શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે ?

અંતરિક્ષ વિજ્ઞાન
ભૂસ્તરશાસ્ત્ર
હસ્તરેખા વિજ્ઞાન
વનસ્પતિ શાસ્ત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP