વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
કયા વિજ્ઞાનીએ પ્રવાહી ઈંધણનો ઉપયોગ કરીને રોકેટને સર્વ પ્રથમ અવકાશમાં છોડી બતાવ્યું ?

એડવિન એલ્ડ્રિન
ટી.એચ. માઈમેન
રોબર્ટ એચ. ગોડાર્ડ
ઓપન હાઈમેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
‘દુષ્કાળ’ ને દેશવટો આપવા સરકાર કઈ ઝુંબેશ ચલાવે છે ?

ટપક સિંચાઈનો ઉપયોગ કરો
હરિયાળી ક્રાંતિ
વધુ વૃક્ષો વાવો
વધુ અનાજ ઉગાડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
સ્ટૈટેલાઈટ વિક્સાવવાનું કાર્ય કઈ કંપની દ્વારા થઈ રહ્યું છે ?

સૈસ વાયર
સ્પેસ એક્સ
ઓર્બિટલ સાઈન્સ
વર્જિન ગેલેકિટક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
LIGO શું છે ?

ગુરુત્વતરંગોની ભાળ મેળવી રહેલી અમેરિકામાં સ્થિત પ્રયોગશાળા છે.
યુનોની વિશેષ સંસ્થા કે જે સિરિયા ઈરાકના વિસ્થાપિતો માટે કાર્ય કરે છે.
ગોલ્ડ પાર્ટિકલ પર સંશોધન કરતી વૈજ્ઞાનિક સંસ્થા
રમતગમતના સાધનો બનાવતી એક બહુરાષ્ટ્રીય કંપની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP