વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચેના પૈકી ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
વર્તમાનમાં ભારતના મુખ્ય 20 શહેરોમાં ભારત સ્ટાન્ડર્ડ્સ નોર્મ્સ-4 લાગુ છે.
BS-4 એપ્રિલ,2017થી દેશભરમાં લાગુ થશે.
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'અટીરા' ક્યા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલ છે ?

ટેલિકોમ્યુનિકેશન
વોટર હાર્વેસ્ટિંગ
ટેક્સટાઈલ
પેટ્રોલિયમ રિફાઈનરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'UIDAI' વિશે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આપેલ બંને
UIDAI કાનૂની સંસ્થા છે.
આધાર નંબર માટે જરૂરી એવી જનસંખ્યાકીય તેમજ બાયોમેટ્રીક માહિતીઓનો સંગ્રહ UIDAI દ્વારા કરવામાં આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'તેજસ' સ્વદેશી યુદ્ધવિમાનનું નામકરણ કોના દ્વારા થયું હતું ?

ડૉ.કલામ
અટલબિહારી વાજપેઈ
ઈન્દિરા ગાંધી
અવિનાશ ચંદર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ગુરુત્વાતરંગો વિશે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

તેને અટકાવી શકાતા નથી.
તે પ્રકાશના તરંગો જેવા હોય છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP