ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘ચંપક શાળામાં રહ્યો.’ - વાક્યને ભાવેપ્રયોગમાં પરિવર્તિત કરો.

ચંપકથી રડાઈ ગયું.
ચંપકથી શાળામાં રડાઈ ગયું.
ચંપક શાળામાં રહે છે.
ચંપકથી શાળામાં રડાતું હતું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP