ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળ કેવા પ્રકારનો ગુનો છે ?

વ્યક્તિગત
રાજકીય
જાહેર સ્વાસ્થ્ય વિરુદ્ધનો
સામાજિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP