વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના વિશે ખરાં વિધાનો પસંદ કરો.

આ યોજના માટે પ્રધાનમંત્રી શ્રી સંપન્ન પરિવારોને LPG સબસિડીનો ત્યાગ કરવા ‘Give it up' પહેલ કરી હતી.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આ યોજના ગરીબી રેખા નીચે જીવનારા પરિવારોને રાંધણગેસ કનેક્શન આપવા સાથે સંકળાયેલી છે.
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
રોકેટમાં પ્રવાહી ઇંધણ તરીકે શાનો ઉપયોગ થાય છે ?

હાઇડ્રોજન અને કાર્બન ડાયોકસાઇડ
હાઇડ્રોજન અને ઓકિસજન
નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન
ઓકિસજન અને નાઇટ્રોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારત દ્વારા POKમાં સંચાલિત પાકિસ્તાન પ્રેરિત આતંકી કેમ્પો પર સર્જીકલ સ્ટ્રાઈક કરવામાં આવી હતી. જેની વિશ્વભરમાં ચર્ચા થઈ હતી. આ સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક ક્યારે કરવામાં આવી હતી ?

સપ્ટેમ્બર, 2016
ઓક્ટોબર, 2016
ડિસેમ્બર, 2016
નવેમ્બર, 2016

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
MICA મિસાઈલ્સ વિશે સાચા વિધાનો પસંદ કરો.

MICA મિસાઈલનો વિકાસ રશિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
આપેલ બંને
MICA મિસાઈલ્સ હવાથી હવામાં Beyond The Visual Range (BVR) પ્રહાર કરનારી મિસાઈલ છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP