સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
POW એટલે શું ?

પ્રિઝનર ઓફ વોર
પાવર ઓફ વોર્ડ
આમાંનું કંઈ જ નહીં
પેન્શન ઑફ વોર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
કયા સ્વાતંત્ર્ય સેનાની ને 'ભારતીય સિવિલ સર્વિસના સંરક્ષક સંત' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?

સુભાષચંદ્ર બોઝ
સત્યેન્દ્રનાથ બોઝ
સરદાર પટેલ
જવાહરલાલ નેહરુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતના લોકોને સ્વરાજ શબ્દની ભેટ કોણે આપી ?

વિનોબા ભાવેએ
લોકમાન્ય ટિળકે
દાદાભાઇ નવરોજીએ
ગાંધીજીએ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
લદ્દાખના રાજ્ય પક્ષીનું નામ જણાવો ?

કોયલ
બ્લેક નેક્ડ ક્રેન
ગ્રીન ઈન્પ્રિયલ કબુતર
વ્હાઈટ નેક્ડ ક્રેન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP