ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
બારડોલી સત્યાગ્રહની લડત અંગેની પત્રિકા છાપીને વહેચવાનું કાર્ય કોણે સંભાળ્યું હતું ?

ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક
કુવરજીભાઇ
ભાઇલાલ પટેલ
જુગતરામ દવે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતની નદીઓ અંગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

સૌથી મોટી એસ્યુરી નદી - નર્મદા
ઉત્તર ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી - લુણી
સૌરાષ્ટ્રની ગંગા તરીકે ઓળખાતી નદી - ભાદર
ઘોડાપુરી તરીકે ઓળખાતી નદી - દમણગંગા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP