કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક એટલે શું ?

લેન
એકબીજા સાથે સંકળાયેલ ઘટકોનો સમૂહ
કોમ્યુટર સોફ્ટવેરનો સમૂહ
કોમ્યુટરનો સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
FTD સર્વર
FPT સર્વર
FTP સર્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP