કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Excel માં માહિતી ગુજરાતીમાં લખવા માટે કયા ઓપ્શનની જરૂર પડે છે ?

ફોન્ટ સાઇઝ
ફોન્ટ
ફિલ્ટર
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
હવામાનની આગાહી માટે નીચે પૈકી કયા કમ્પ્યૂટરનો ઉપયોગ થાય છે ?

સુપર સોનિક કમ્પ્યુટર
વેધર કમ્પ્યુટર
ડિજિટલ કમ્પ્યુટર
સુપર કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP