ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં બોલાતી બોલીઓ સંદર્ભે કઈ જોડ યોગ્ય નથી ?

દક્ષિણ ગુજરાત-હાલારી
સૌરાષ્ટ્ર-સૌરાષ્ટ્રી
મધ્ય ગુજરાત-ચરોતરી
ઉત્તર ગુજરાત-પટ્ટણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ચતુર્મુખ પ્રસાદ ક્યાં આવેલો છે ?

તારંગા ડુંગર પર
ગિરનાર ડુંગર પર
શેત્રુંજય ડુંગર પર
દાંતા ડુંગર પર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP