Accounts Cum Administrative Officer / Assistant / Accountant Exam Paper (09-09-2019)
એ સમયગાળો જેમાં પ્રોજેક્ટના રોકાણ માટેની રકમ, પ્રોજેક્ટના ચોખ્ખા વળતર દ્વારા પ્રાપ્ત થાય તેને કહેવાય.

વળતરનો સમયગાળો(Period of return)
કોઇ પણ નહી (None of the above)
ચુકવણીનો સમયગાળો (Payback period)
વળતરનો ગાળો (Span of return)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Accounts Cum Administrative Officer / Assistant / Accountant Exam Paper (09-09-2019)
ગુજરાત રાજ્યનું નાણાકીય વર્ષ 2019-20નું અંદાજપત્ર કોણે રજુ કર્યું ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
વિજયભાઈ રૂપાણી
નિતિનભાઈ પટેલ
ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP