Accounts Cum Administrative Officer / Assistant / Accountant Exam Paper (09-09-2019)
'ખડે પગે ઊભા રહેવું’- રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શોધો.

બેસવું જ નહીં
ઊભા રહેવાની સજા કરવી
સક્રિય રીતે ઊભા રહેવું.
કામ કરવા તૈયાર રહેવું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Accounts Cum Administrative Officer / Assistant / Accountant Exam Paper (09-09-2019)
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રૂપાણીએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનાં ખાતેથી રાજયમાં સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન 2019નો પ્રારંભ કર્યો હતો.

લખતર
વઢવાણ
તરણેતર
લીંબડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP