ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
પ્રસિદ્ધ રેડિયો નાટક 'સ્વરૂપ' અને 'સિદ્ધાંત' કયા સાહિત્યકારની રચના છે ?

વિનોદ ભટ્ટ
ભગવતીકુમાર શર્મા
વિનોદ જોષી
અમૃતલાલ વેગડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ગઝલકાર શ્યામ સાધુનુ પૂરું નામ જણાવો.

શામળદાસ હરગોવનદાસ સોલંકી
શામળદાસ ચાંચડદાસ સોલંકી
શામળદાસ મગનલાલ સોલંકી
શામળદાસ મૂળદાસ સોલંકી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP