ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
નંદશંકર મહેતાને કયા સાહિત્ય સ્વરૂપનો સૌ પ્રથમ ખેડાણ કરવાનો શ્રેય મળ્યો છે ?

પ્રવાસગ્રંથ
નવલકથા
નિબંધ
જીવનચરિત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP