શબ્દભેદ
‘ડમણી’ શબ્દનો અર્થ જણાવો.

બારશાખ
ભારે પવન
વિંઝણો
સાદું ગાડું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ-સમજૂતી) દર્શાવો.
'ચળીતર'

ચરિત્ર
ચાળેલું ભૂસું
ગામનો છેવાડાનો ભાગ
અવળચંડો માણસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

સફળ – સાર્થક
લક્ષ – લાખ
લક્ષ્ય – ધ્યેય
સફર – રસ્તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખાટો વિકલ્પ શોધો.

શાન - ભભકો
સાન - ઈશારો
સહેજ – સહાય
સહજ - સ્વાભાવિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
'શાલભંજિકા’ નો વિસ્તૃત અર્થ શો થાય ?

લાકડાના થાંભલાઓમાં ઊંચે જડવામાં આવતી લાકડાની પૂતળી
લાકડાના થાંભલાઓમાં ઊંચે જડવામાં આવતી ચાંદીની પૂતળી
લાકડાના થાંભલાઓમાં ઊંચે જડવામાં આવતી સુવર્ણની પૂતળી
લાકડાના થાંભલાઓમાં ઊંચે જડવામાં આવતી ધાતુની પૂતળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
‘સરંગટ’ શબ્દનો અર્થ જણાવો.

મિથ્યાભિમાની
ઘૂંઘટવાળી
તાબે થયેલ
શ્યામવર્ણવાળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP