સંસ્થા (Organization)
1967માં પાંચ દેશો દ્વારા બેંગકોક ડેક્લેરેશન પછી કઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાની રચના થઈ ?

સાર્ક (SAARC)
સાપટા (SAPTA)
નાફટા (NAFTA)
એસીયન (ASEAN)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા અને તેનું વડુમથક અંગે અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

UNESCO - પેરિસ
UNICEF - લંડન
FAO – રોમ
ILO - જીનિવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
વર્લ્ડ મિટિયોરોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WMO) એ નીચેનામાંથી શું છે ?

વિશ્વ વ્યાપાર સંસ્થાન
વિશ્વ હવામાન સંસ્થા
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
CHOGM એટલે શું ?

કોમનવેલ્થ હેડઝ ઓફ ગવર્મેન્ટ મિટીંગ
ચેરમેન ઓર જનરલ મેનેજર
આમાંનું કશું નહીં
કોમન હોલીડે ઓન ગવર્મેન્ટ મની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
સંયુક્ત રાષ્ટ્રવિકાસ કાર્યક્રમ (UNDP) લિંગ વિકાસ સૂચાંક નીચેના પૈકી કયા ત્રણ પરિમાણોમાં સ્ત્રીઓ અને પુરુષો વચ્ચેની અસમાનતાઓ ધ્યાને લઈ માનવ વિકાસ સિદ્ધિઓમાં લિંગ-અસંગમતતા માપે છે ?

આરોગ્ય, જ્ઞાન અને જીવનધોરણો
ગરીબી, બેરોજગારી અને આરોગ્ય
આરોગ્ય, જ્ઞાન અને અસમાનતા
અસમાનતા, આવક અને ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP