ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેના પૈકી કયું સંગ્રહાલય (મ્યુઝિયમ) સૌથી જૂનું છે ?

બરોડા મ્યુઝિયમ એન્ડ લિટરેચર ગેલેરી, વડોદરા
કચ્છ મ્યુઝિયમ, ભુજ
વેસ્ટન મ્યુઝિયમ, રાજકોટ
બાર્ટન મ્યુઝિયમ, ભાવનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
સંગીત વિષયક વિદ્વતાપૂર્ણ અભ્યાલેખોનું પુસ્તક 'સપ્તક'ના લેખકનું નામ શું છે ?

અમુભાઈ દોશી
હસુ યાજ્ઞિક
રસીકલાલ અંધારીયા
મધુસૂદન ઢાંકી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
આદિવાસી વિસ્તારોમાં અગ્નિદેવ તેમના સંતાનો અને ઢોરઢાંખરનું રક્ષણ કરે તે માટે ચૂલ મેળો ક્યારે યોજાય છે ?

હોળીના દિવસે
હોળીના બીજા દિવસે
હોળીના પાંચમા દિવસે
હોળીના આગલા દિવસે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP