ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
સિંધુ સભ્યતાના મહત્ત્વના બંદર લોથલમાંથી નીચેનામાંથી કયા શિલ્પ મળી આવેલા છે ?

સસલુ અને કૂકડો
પક્ષીના મસ્તકવાળી સળી
બેઠેલાં વૃષભની આકૃતિ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP