ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
દેશમાં સેક્સ રેશિયો (દર 1000 પુરુષો દીઠ સ્ત્રીઓની સંખ્યા) કયા રાજ્યમાંથી સૌથી વધારે છે ? (2011ની વસ્તી ગણતરીના આધારે)

ગોવા
કેરળ
ઉત્તરાખંડ
ગુજરાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP