કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
'વિશ્વ લિમ્ફોમા જાગૃતિ દિવસ’ તરીકે કયો દિવસ ઉજવાય છે ?

17 સપ્ટેમ્બર
16 સપ્ટેમ્બર
14 સપ્ટેમ્બર
15 સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
'AUSINDEX- 2021' અભ્યાસ તાજેતરમાં કયા બે દેશ વચ્ચે યોજાયો હતો ?

ભારત – સિંગાપોર
ભારત – ઓસ્ટ્રેલિયા
ભારત - ફ્રાન્સ
ભારત – ઇંગ્લેન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP