ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
2011ના સેન્સરા મુજબ ભારતની કુલ વસ્તીના પ્રમાણમાં અનુક્રમે શહેરી વિસ્તાર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 60 વર્ષથી વધુ વય જૂથના લોકોની વસ્તીની ટકાવારી જણાવો.

8.2 અને 9.0
8.1 અને 8.8
8.5 અને 9.2
8.6 અને 7.9

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
પેટ્રોલિયમ ક્યાં પ્રકારના ખડકોમાંથી મળી આવે છે ?

અગ્નિકૃત ખડકો
વિકૃત ખડકો
ભેજવાળી જમીન
પ્રસ્તર ખડકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
હિમાલય ગ્લેશિયર 'ગંગોત્રી' કયા રાજ્યમાં સ્થિત છે ?

સિક્કિમ
જમ્મુ અને કાશ્મીર
ઉત્તરાખંડ
હિમાચલ પ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
મહાબળેશ્વરમાં થતો વરસાદ (600 સેમી વરસાદ) અને પૂનામાં થતો વરસાદ (70 સેમી વરસાદ)- કયા પ્રકારના વરસાદના બે ઉદાહરણો છે ?

વંટાળનો વરસાદ
વાતાગ્રનો વરસાદ
ઉષ્ણતાનયનનો વરસાદ
ભૂપૃષ્ઠ / ઊંચાઈનો વરસાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP