વસતી (Population)
ગુજરાતમાં અનુસૂચિત જાતિની વસ્તી (2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે) ગુજરાતની કુલ વસ્તીના કેટલા ટકા છે ?

11%
6.2%
14.15%
7.1%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
વર્ષ 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ગુજરાતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સ્ત્રીઓનો સાક્ષરતા દર કેટલો છે ?

57.9%
61.4%
81.1%
69.7%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાતમાં સૌથી વધુ આદિવાસીઓની વસ્તી કયા જિલ્લામાં આવેલી છે ?

નર્મદા
ડાંગ
સાબરકાંઠા
પંચમહાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
રાજ્યમાં જાતિ પ્રમાણ ગ્રામ્ય ક્ષેત્રમાં અને શહેરી વિસ્તારમાં કેટલું છે ?

949 અને 880
943 અને 919
943 અને 880
949 અને 919

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ભારતના તમામ રાજ્યો પૈકી કયા રાજ્યમાં વસ્તી સૌથી ઓછી છે ?

અરુણાચલ પ્રદેશ
મણિપુર
સિક્કિમ
નાગાલેન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP