ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
‘કુમાર’માં રવિશંકર રાવળને કોનો સાથ મળ્યો હતો ?

ખોડીદાસ પરમાર
મગનલાલ ત્રિવેદી
અમીત અંબાલાલ
બચુભાઈ રાવત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
ડૂબી ગયેલી દ્વારકા શોધવાનું શ્રેય કોને ફાળે જાય છે ?

જગતપતિ જોષી
એસ.આર. રાવ
માધોસ્વરૂપ વત્સ
આર.એસ. બિષ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
1819માં ગુજરાતી વ્યાકરણ અને કોશ તૈયાર કરનાર ?

વિલિયમ ક્લાર્કસન
મિસ સુસાન બ્રાઉન
સી.એચ. થોમ્પસન
સ્કિનર અને ફાઈવીએ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
પુરાતત્વવિદ રોબર્ટ બ્રુસફુટનું નામ ગુજરાતમાં કયા યુગના અવશેષો શોધવા માટે પ્રખ્યાત છે ?

લોહયુગ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આદિઅશ્મયુગ
નવાશ્મયુગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP