ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઠીક છે, હવે હું જઈને કહી આવીશ. - કયા પ્રકારનું ક્રિયાવિશેષણ છે ?

સંભાવનાર્થ
સ્વીકારવાચક
નકરવાચક
પ્રમાણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP