કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં કઈ યુનિવર્સિટી દ્વારા તૈયાર કરાયેલું પુસ્તક 'ગાંધી વિચાર મંજૂષા -2020' નું મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના હસ્તે વિમોચન કરવામાં આવ્યું ?

ગુજરાત યુનિવર્સિટી
ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી
ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં વર્ષ 2020નો TiE લાઈફટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ કોને એનાયત કરવામાં આવ્યો?

નારાયણ મૂર્તિ
ડૉ.એસ. પદ્માવતી
પ્રીતમસિંઘ
એફ.સી. કોહલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ભારતમાં તાજેતરમાં કઈ રમતને સ્પર્ધાત્મક રમત તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી હતી ?

લુડો
સ્કાઈ જમ્પિંગ
બળદ લડાઈ
યોગાસન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી દિન'ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે ?

12 ડિસેમ્બર
9 ડિસેમ્બર
11 ડિસેમ્બર
10 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP