કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
કયા ક્ષેત્રને મદદ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી તાજેતરમાં સંસદમાં ‘ફેક્ટરિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ (એમેન્ડમેન્ટ) બિલ, 2021’ પસાર કરવામાં આવ્યું છે ?

શિક્ષણ
બાયોટેક
FDI
MSME

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP