કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2022 (Current Affairs February 2022)
2023 ઈન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક સમિતિના સત્રની મેજબાની ક્યું ભારતીય શહેર કરશે ?

હૈદરાબાદ
મુંબઈ
ચેન્નાઈ
મહારાષ્ટ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2022 (Current Affairs February 2022)
વિશ્વ ઉપેક્ષિત ઉષ્ણકટિબંધીય રોગ દિવસ (World Neglected Tropical Diseases Day) ક્યારે મનાવાય છે ?

1 ફેબ્રુઆરી
2 ફેબ્રુઆરી
31 જાન્યુઆરી
30 જાન્યુઆરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2022 (Current Affairs February 2022)
રાષ્ટ્રીય કૃમિ મુક્તિ દિવસ (National Deworming Day) કયારે મનાવાય છે ?

9 ફેબ્રુઆરી
12 ફેબ્રુઆરી
11 ફેબ્રુઆરી
10 ફેબ્રુઆરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP