કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
રાજીવ ગાંધી ખેલરત્ન પુરસ્કાર એનાયત કરવાની શરૂઆત ક્યા વર્ષે થઈ હતી, જેનું વર્ષ 2021માં નામ બદલીને મેજર ધ્યાનચંદ ખેલરત્ન પુરસ્કાર કરી દેવામાં આવ્યું છે ?

1981
2002
1992
1999

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
વિશ્વ તત્ત્વજ્ઞાન દિવસ (World Philosophy Day) ક્યારે મનાવાય છે ?

નવેમ્બરના ત્રીજા બુધવારે
નવેમ્બરના ત્રીજા ગુરુવારે
નવેમ્બરના ત્રીજા શુક્રવારે
નવેમ્બરના ત્રીજા શનિવારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
ઈલાબેન ભટ્ટનો જન્મ ક્યારે થયો હતો ?

7 સપ્ટેમ્બર, 1941
7 સપ્ટેમ્બર, 1955
7 સપ્ટેમ્બર, 1922
7 સપ્ટેમ્બર, 1933

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
સ્પેસ ટેકનોલોજી સ્ટાર્ટઅપ સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ ભારતના પ્રથમ ખાનગી રીતે વિકસિત રોકેટ વિક્રમ-Sને ક્યા મિશન અંતર્ગત અવકાશમાં મોકલી ઇતિહાસ રચશે ?

ભાભા મિશન
કલામ મિશન
પ્રારંભ મિશન
ધવન મિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP