ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
નાટક કલાકાર જયશંકર 'સુંદરી' ઉપનામ કયા નાટકથી મળ્યું હતું ?

રૂપસુંદરી
સ્વર્ગસુંદરી
વીણાવેલી
સૌભાગ્યસુંદરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP