ભારતનો કલા, ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને વારસો (Art, religion, culture and heritage of India)
સંગીત અને વાઘ સંદર્ભે કઈ જોડ યોગ્ય નથી ?

હેમંત ભટ્ટ-પખાવજ
રઝાહુસેનખાન-વીણાવાદક
પૂર્વી મહેતા-સિતારવાદક
અમિત ઠક્કર-વાયોલિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો કલા, ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને વારસો (Art, religion, culture and heritage of India)
ભારતના બિસ્માર્ક તરીકે કોણ ઓળખાય છે ?

મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ
રવિશંકર મહારાજ
મહાદેવભાઈ દેસાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો કલા, ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને વારસો (Art, religion, culture and heritage of India)
નીચેનામાંથી માર્શલ આર્ટ અને સંબંધિત રાજ્યનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

પાઈકા - ઓડિશા
મુષ્ટિયુદ્ધ - ઉત્તર પ્રદેશ
મર્દાની ખેલ - મહારાષ્ટ્ર
કલારીપયટુ - તેલંગાણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP