ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'મોરના ઈંડા ચીતરવાં ન પડે' કહેવતનો અર્થ જણાવો.

મોર સુંદર હોય તેથી
મોરનું ઈંડું ચીતરેલું જ હોય છે.
માતા-પિતાના સંસ્કાર-ગુણો બાળકોમાં આપોઆપ આવે છે તેને કેળવવા પડતા નથી.
ઈંડા સુંદર ચીતરેલાં જ હોય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'પરવારી જવું' રૂઢિપ્રયોગ કયો અર્થ સૂચવે છે ?

બધા કામ પૂરા કરવા
કામમાં છુટકારો મેળવવો
કામ પૂરું કરવા ઉતાવળ કરવી
બધા જ કામ પુરા કરી નવરા થવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP