ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
દાંડીકૂચ વખતે ભારતના વાઈસરોય કોણ હતા ?

લોર્ડ હારડીંગ
લોર્ડ વિલિંગડન
લોર્ડ રીડિંગ
લોર્ડ ઈરવિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP